Commissarissen van de Koning(in) in Friesland sinds 1850

De commissaris van de Koning (CvdK) vertegenwoordigt van oorsprong het koninklijk gezag in een provincie en treedt dan ook nu in een provincie op als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering. De commissaris van de Koning is voorzitter van Provinciale Staten, maar officieel geen lid. Daarnaast is de commissaris van de Koning voorzitter en lid van het College van Gedeputeerde Staten.

In onderstaand overzicht staan alle commissarissen van de Koning(in) sinds 1850 in de provincie Friesland (Fryslân).

1.

Overzicht