Ir. J.M. (Joan) Leemhuis-Stout

foto Ir. J.M. (Joan) Leemhuis-Stout

Doortastende VVD-bestuurder afkomstig uit de kring van het waterbeheer. Dijkgraaf van Schieland. Werd in 1994 vrij onverwacht Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, maar moest na vijf jaar noodgedwongen aftreden vanwege de Ceteco-affaire, waarbij door het provinciaal bestuur onzorgvuldig was omgegaan met de provinciale financiën. Nadien bestuurder op diverse maatschappelijke terreinen. Was in 2011-2012 waarnemend burgemeester van Schiedam en in 2015 in Leidschendam-Voorburg. Van 13 september 2016 tot 1 maart 2017 was zij waarnemend commissaris van de Koning in Fryslân.

in de periode 1994-2017: Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Joan Marika (Joan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Hoogezand, 29 juni 1946

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/8)

  • waarnemend Commissaris van de Koning in Fryslân, van 13 september 2016 tot 1 maart 2017
  • waarnemend burgemeester van Leidschendam-Voorburg, van 1 juni 2015 tot 1 november 2015 (vanwege zorgverlof van burgemeester Van der Sluijs)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/14)
  • lid Kapittel voor de Civiele Orden, vanaf 1 maart 2017
  • voorzitter Commissie "Kop van Noord-Holland", vanaf april 2011

vorige (2/47)
  • voorzitter Comité 4 en 5 mei, van 1 juni 2015 tot 1 juni 2015
  • lid Comité 4 en 5 mei, van 1 juni 2009 tot 1 juni 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Zij was in 1984 de eerste 'dijkgravin'
  • Nam op 4 oktober 1999 ontslag als Commissaris van de Koningin in verband met de Ceteco-affaire. Zuid-Holland leende f 45 miljoen aan derden, onder meer aan het handelshuis Ceteco, dat niet in staat was dit geld terug te betalen. Het besluit om kasgeld te benutten voor speculaties was, ondanks haar bezwaren, in 1995 genomen. Het was niet gemeld aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met Leemhuis traden ook de gedeputeerden De Jong, Heijkoop en Wolff terug.

uit de privésfeer
Haar echtgenoot was werkzaam in het bankwezen

niet-aanvaarde politieke functies
  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, juli 2002 (geweigerd)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.