Ir. J.M. (Joan) Leemhuis-Stout

foto Ir. J.M. (Joan) Leemhuis-Stout
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: PZH

Doortastende VVD-bestuurder die na functies bij onder meer de Centrale Landinrichtingsdienst en de Unie van Waterschappen en na dijkgraaf van Schieland te zijn geweest in 1994 vrij onverwacht Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland werd. Stapte na vijf jaar op vanwege een affaire rond belegging van provinciale gelden (Ceteco-affaire). Nadien bestuurder op diverse maatschappelijke terreinen. Zo was zij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Was in 2011-2012 waarnemend burgemeester van Schiedam en in 2015 in Leidschendam-Voorburg. Van 13 september 2016 tot 1 maart 2017 was zij waarnemend commissaris van de Koning in Fryslân. Is nu lid van het Kapittel voor de Civiele Orden.

in de periode 1994-2017: Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Joan Marika (Joan)

geboorteplaats en -datum
Hoogezand, 29 juni 1946

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/9)

 • dijkgraaf Hoogheemraadschap van Schieland, van 1 juni 1984 tot 1 september 1994
 • Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, van 1 september 1994 tot 16 oktober 1999 (benoemd bij K.B. van 8 juni 1994)
 • voorzitter NVZ (Nederlandse Verenigingen van Ziekenhuizen), van 1 mei 2002 tot juli 2008
 • voorzitter Cedris (brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie), van 1 augustus 2008 tot 1 november 2011
 • waarnemend burgemeester van Schiedam, van 1 juli 2011 tot 1 december 2012
 • waarnemend burgemeester van Leidschendam-Voorburg, van 1 juni 2015 tot 1 november 2015 (vanwege zorgverlof van burgemeester Van der Sluijs)
 • waarnemend Commissaris van de Koning in Fryslân, van 13 september 2016 tot 1 maart 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Stichting Waterpark en Veldwerkcentrum Lankheet
 • lid Kapittel voor de Civiele Orden, vanaf 1 maart 2017

vorige (2/55)
 • voorzitter Commissie "Kop van Noord-Holland", van april 2011 tot augustus 2011
 • voorzitter Comité 4 en 5 mei, van 1 juni 2015 tot 1 juni 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc.
ambassadeur Randstad Urgent

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Zij was in 1984 de eerste fulltime vrouwelijke dijkgraaf
 • Besloot op 16 oktober 1999 ontslag te nemen als Commissaris van de Koningin in verband met de Ceteco-affaire. Zuid-Holland leende f 45 miljoen aan derden, onder meer aan het handelshuis Ceteco, dat niet in staat was dit geld terug te betalen. Het besluit om kasgeld te benutten voor speculaties was, ondanks haar bezwaren, in 1995 genomen. Een door oud-minister Van Dijk uitgevoerd onderzoek concludeerde dat het provinciaal bestuur 'bestuurlijk verantwoordelijk, maar niet schuldig' was. De commissie concludeerde ten aanzien van haar: 'wie naar de commissaris kijkt voor het beantwoorden van de schuldvraag, kijkt de verkeerde kant uit'. 'Met haar aftreden wilde zij de provincie de gelegenheid bieden een nieuwe 'start' te maken. Met mevrouw Leemhuis traden ook de gedeputeerden De Jong, Heijkoop en Wolf terug.

uit de privésfeer
 • Haar echtgenoot was werkzaam in het bankwezen

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, juli 2002 (geweigerd)
 

8.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.