Vervoerder gehandicapte kinderen strenger controleren

Met dank overgenomen van K. (Khadija) Arib, gepubliceerd op dinsdag 7 februari 2012.

Vervoerders en chauffeurs die gehandicapte kinderen rondrijden moeten scherper worden gecontroleerd. Om seksueel misbruik van deze kwetsbare groep tegen te gaan dienen alle bestuurders die met kinderen werken een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Dit zal ik deze week voorstellen in de Tweede Kamer bij de bespreking van het rapport Beperkt Weerbaar.

In dit rapport staat dat een kwart van de verstandelijk gehandicapte vrouwen ooit is verkracht, terwijl 70 procent van deze groep te maken heeft met seksueel misbruik. Het gebruik van seksueel geweld tegen mensen met een beperking is schrikbarend groot. Het gaat hier om een kwetsbare groep mensen die zich niet kunnen verweren en een makkelijk doelwit vormen. De overheid heeft de plicht deze mensen te beschermen. De aangekondigde maatregelen van de staatssecretaris in de vorm van meer voorlichting en haar inzet op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn absoluut onvoldoende en ook niet nieuw.

Volgens de onderzoekers lopen gehandicapte kinderen een verhoogd risico om misbruikt te worden tijdens vervoer, dat vaak wordt uitgevoerd door specialistische taxibedrijven. Hulpverleners die met zulke kinderen werken moeten echt beter gescreend worden. Gewone taxirijders worden onderworpen aan strengere controles en chauffeurs die deze weerloze kinderen rondrijden niet! Dat moet echt anders.

Daarom moeten alle chauffeurs van gehandicapte kinderen een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen. Nu wordt het gehandicaptenvervoer per regio uitbesteed aan bijvoorbeeld Connexxion, die weer werkt met onderaannemers. Dat is volstrekt ondoorzichtig.