Eerste Kamermotie tegen splitsing energiebedrijven als 'verkapt' amendement

woensdag 23 december 2015, 10:37

DEN HAAG (PDC) - Bij de behandeling van de nieuwe Elektriciteits- en Gaswet nam de Eerste Kamer gisteren een door SP en CDA ingediende en door PVV, CU, OSF, 50PLUS en GroenLinks ondertekende motie aan waarin de regering wordt gevraagd de splitsing van energiebedrijven uit te stellen totdat de EU daartoe zou verplichten.

Formeel zou de wet daardoor niet zijn gewijzigd, maar feitelijk wel. Daarmee is eigenlijk sprake van een 'amendement', dat ingaat tegen een eerdere beslissing van de Tweede Kamer. Die verwierp namelijk een amendement-Smaling c.s. over uitstel van de splitsing. Net als bij afgedwongen novelles lijkt dat sterk op het zich door de Senaat toe-eigenen van een 'verkapt recht van amendement'.

Minister Kamp gaf al direct aan de motie niet te zullen uitvoeren en dat leidde mede tot verwerping van het door hem verdedigde wetsvoorstel. Vraag zal nu zijn wat hij het zwaarst zal laten wegen: de uitspraak van de Tweede Kamer vóór de gedwongen splitsing of die van de Eerste Kamer daartegen. Vraag is dan verder wat er gebeurt als het conflict tussen minister (en Tweede Kamer) en Eerste Kamermeerderheid niet wordt opgelost. De minister heeft de wet nodig ter uitvoering van het Energieakkoord.

Bron: www.eerstekamer.nl