Boek over Haya van Someren: spraakmakend Kamerlid, partijvoorzitter en senator

vrijdag 11 september 2015, 8:46

DEN HAAG (PDC) - Vandaag verschijnt de door Alies Pegtel geschreven biografie van Haya van Someren-Downer, een politica die in de jaren zestig en zeventig samen met Hans Wiegel en Harm van Riel tot de beeldbepalers van de VVD behoorde.

De oud-journaliste van De Telegraaf ontpopte zich als jong Tweede Kamerlid snel tot een geducht debater over omroep en onderwijs, waarover zij met name de degens kruiste toen minister Cals zijn 'Mammoetwet' verdedigde. Daarna droeg zij als partijvoorzitter sterk bij aan de groei van de VVD en aan de omvorming van deftige 'burgerpartij' naar brede volkspartij.

Als fractievoorzitter in de Senaat speelde zij in 1976 een belangrijke rol bij het afstemmen van het initiatiefvoorstel van VVD en PvdA over abortus. Zelf moeder zijnde - zij was de eerste die als Tweede Kamerlid moeder werd - was zij met dat voorstel in gewetensnood gekomen. Ziekte verhinderde dat zij in 1977 minister van Onderwijs werd.

Het boek van Pegtel belicht de levensgeschiedenis in opdracht van de naar Van Someren genoemde stichting, het opleidingsinstituut van de VVD. Dat de familiegeschiedenis met NSB-sympathieën aan bod komt, was reden voor wrevel bij de VVD. Voor het begrijpen van drijfveren van de politica Van Someren was het volgens de auteur echter onvermijdelijk dat die geschiedenis goed werd belicht. 

Bron: uitgeverij Boom