Premier Rutte zegt instelling staatscommissie tweekamerstelsel toe

woensdag 15 oktober 2014, 9:40

DEN HAAG (PDC) - Het kabinet gaat een Staatscommissie instellen die het tweekamerstelsel tegen het licht zal houden. Dat heeft premier Mark Rutte toegezegd tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer.

VVD-fractievoorzitter Loek Hermans had op instelling van zo'n commissie aangedrongen en hij kreeg daarvoor steun van andere fractievoorzitters. De fractievoorzitters in beide Kamers mogen de opdracht voor de commissie formuleren en nadenken over de samenstelling.

In de VVD zijn steeds meer bezwaren gerezen tegen de in hun ogen te politieke rol van de Eerste Kamer. De partij wil dat de Senaat geen 'politiek oordeel' velt over wetsvoorstellen. Niet alle partijen zijn voor veranderingen. Het CDA is daar bijvoorbeeld tegen.

De positie van de Eerste Kamer is sinds 1950 al door diverse (staats)commissies tegen het licht gehouden. De Staatscommissie-Cals/Donner adviseerde in 1971 de Senaat rechtstreeks te kiezen en een commissie-De Koning wilde de Eerste Kamer een terugzendrecht geven. In 2002 discussieerde de Senaat al eens over haar positie, aan de hand van een door minister Bram Peper uitgebrachte notitie. Het was toen juist de VVD die niets wilde veranderen.

bronnen: Trouw en PDC Universiteit Leiden