Eerste en Tweede Kamer vragen om staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel

dinsdag 12 juli 2016, 14:34

DEN HAAG (PDC) - Het parlementaire stelsel en de parlementaire democratie moeten door een staatscommissie worden herzien. Dat hebben de Eerste en Tweede Kamer deze week besloten. De voorzitters van beide Kamers vragen minister-president Mark Rutte in een brief om een zogenaamde staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel in te stellen. De kloof tussen burger en politiek en maatschappelijke veranderingen zijn aanleiding voor deze wens.

Deze commissie moet antwoord geven op de vraag of het parlementaire stelsel voldoende toekomstbestendig is en zo niet, welke aanpassingen dan nodig zijn. Voorgesteld wordt een groep in te stellen van leden uit de Eerste en Tweede Kamer die de werkzaamheden van de commissie begeleidt. De onafhankelijkheid van de staatscommissie zou daarbij wel gewaarborgd moeten zijn.

In oktober 2014 werd de instelling van een staatscommissie over het functioneren van het parlementaire stelsel geopperd. Minister-president Rutte zegde destijds toe dat het kabinet de staatscommissie zou instellen als beide Kamers dat wenselijk vonden. Zij achten de staatscommissie noodzakelijk, omdat de nationale politiek veranderingen doormaakt door ontwikkelingen in Europa en decentralisatie op nationaal niveau. Ook hebben sociale media invloed op de werking van het politieke stelsel. Daarnaast ambieert de Nederlandse burger volgens onderzoek meer betrokkenheid bij beleid en politiek. 

Bron: Eerste Kamer