Plasterk: laat Verenigde Vergadering desnoods beslissen over wetsvoorstel

zondag 23 oktober 2016, 20:00

DEN HAAG (PDC) - Als de Eerste Kamer een wetsvoorstel afwijst en daarmee dus in conflict komt met de Tweede Kamer, zou de knoop moeten worden doorgehakt door de Verenigde Vergadering. Die gedachte geeft minister Ronald Plasterk mee aan de nog in te stellen Staatscommissie. Hij zei dat in het programma Buitenhof.

Plasterk vindt het ongewenst dat instemming door de rechtstreeks gekozen Tweede Kamer door een veto van de Eerste Kamer kan worden getroffen. Net als in bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk zou er bij uiteenlopende opvattingen door beide Kamers gezamenlijk naar een oplossing moeten worden gezocht.

Bezwaar tegen het voorstel is onder meer dat de Eerste Kamerleden dan in de minderheid zijn en hun positie wordt verzwakt. De in Buitenhof aanwezige Thom de Graaf, voorzitter van de D66-Eerste Kamerfractie, vroeg zich af of er eigenlijk wel een probleem is. De Eerste Kamer blokkeert betrekkelijk weinig wetsvoorstellen. De gedachte aan een rol voor de Verenigde Vergadering is overigens niet nieuw.

Bron: Buitenhof, NOS