Eerste Kamervoorzitter vraagt Tweede Kamer wat zij van instellen staatscommissie vindt

vrijdag 18 maart 2016, 8:51

DEN HAAG (PDC) - Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers heeft aan de Tweede Kamer gevraagd wat zij van de instelling van een staatscommissie parlementair stelsel vindt. De Eerste Kamer nam op 2 februari dit jaar een motie-Duthler aan, waarin gevraagd werd dit aan de Tweede Kamer voor te leggen.

Als de Tweede Kamer een discussie over het parlementair stelsel eveneens een goed idee vindt, kunnen beide Kamers bij de regering aandringen op instelling van de commissie en overleggen over samenstelling en taakomschrijving. Minister-president Rutte heeft laten weten dat het kabinet daartoe bereid is.

De gedachte aan instelling van een Staatscommissie werd tijdens de algemene beschouwingen 2014 in de Eerste Kamer geopperd door toenmalig VVD-fractievoorzitter Loek Hermans.

Bron: parlementaire monitor PDC/ANP