Meerderheid Eerste Kamer steunt motie over instellen staatscommissie

dinsdag 2 februari 2016, 14:31

DEN HAAG (PDC) - Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer steunt een door  VVD-lid Anne-Wil Duthler ingediende motie over het instellen van een Staatscommissie die een antwoord moet geven op de vraag of het parlementair stelsel voldoende toekomstbestendig is en die zo nodig voorstellen moet doen voor aanpassingen.

Samen met de Tweede Kamer moet aan de regering om instelling worden gevraagd. Beide Kamers dienen daarover te overleggen. De Tweede Kamer moet zich nog uitspreken over de wenselijkheid van een Staatscommissie.

De fracties die de motie hadden ondertekend (VVD, PvdA, D66, SP en 50PLUS), alsmede GroenLinks en OSF stemden voor.

Bron: www.eerstekamer.nl