Instellen Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel lijkt nabij

woensdag 20 januari 2016, 9:07

DEN HAAG (PDC) - Een meerderheid in de Eerste Kamer lijkt een motie van VVD-senator Duthler te steunen voor het instellen van een staatscommissie die het functioneren van het parlementaire stelsel zal gaan onderzoeken. Dat bleek tijdens het debat gisteren hierover in de Eerste Kamer. Deze Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel moet met voorstellen komen om het parlementaire stelsel toekomstbestendig te maken. 

Het huidige stelstel staat volgens de indieners van de motie onder druk. Zo wil de burger graag meer invloed dan nu het geval is en zijn de verschuivingen in verkiezingsuitslagen groter dan voorheen. Bestuurlijk heeft Nederland te maken met aan de ene kant decentralisatie van overheidstaken en aan de andere kant Europese besluitvorming waar de rol van het parlement een heel andere is dan bij nationale wetgeving. Daarnaast zal de staatscommissie moeten kijken naar de invloed van digitalisering op het parlementair proces en de verhouding tussen politiek en burger.

Tijdens de vergadering van 2 februari 2016 zal over de motie worden gestemd. Dat lijkt een formaliteit gezien de brede steun. Opzet van de motie is dat in overleg met de Tweede Kamer een verzoek aan de regering komt tot het instellen van een Staatscommissie. Deze Commissie zou kunnen worden begeleid door een begeleidingscommssie bestaande uit Eerste en Tweede Kamerleden. 

Bron: Eerste Kamer