Oud-CPN-senator Kees IJmkers overleden

woensdag 15 januari 2014, 8:39

DEN HAAG (PDC) - Jongstleden maandag is op 89-jarige leeftijd Kees IJmkers overleden. Hij was tussen 1966 en 1987 Eerste Kamerlid voor de CPN en tevens fractievoorzitter.

De heer IJmkers was van huis uit metaalbewerker en in de naoorlogse jaren een vooraanstaande communist in Den Haag. Hij was districts- en partijbestuurder van de CPN. Verder zat hij in Provinciale Staten van Zuid-Holland en lange tijd in de Haagse gemeenteraad.

In de Eerste Kamer gold hij als een authentieke afgevaardigde, die een gedegen inbreng leverde in debatten op uiteenlopende terreinen. 

Bron: biografisch archief PDC