Centraal register plastische chirurgie

Foto Flickr / Martin Heinsius

Er moet een centraal register komen voor mensen die een plastische ingreep hebben ondergaan, waarbij implantaten zijn gebruikt. Hierdoor wordt het makkelijker om slachtoffers te achterhalen als blijkt dat er verkeerde implantaten zijn gebruikt. Tijdens het debat over de omstreden PIP-implantaten heeft de minister van Volksgezondheid dit toegezegd nadat ik dit heb bepleit.

Veel vrouwen met een PIP-implantaat waren niet geregistreerd en dus niet te traceren. Door het gezondheidsrisico van de implantaten is het belangrijk de vrouwen te blijven monitoren, zodat als het nodig is, tijdig kan worden ingegrepen. Geregistreerd moet worden welke implantaten en bij wie deze zijn ingebracht. Daarnaast dient er een meldplicht te komen voor alle zorgverleners. Zij moeten alle klachten en complicaties met betrekking tot inwendige implantaten melden. Minister Schippers is ons hierin tegemoet gekomen en heeft aangekondigd met een voorstel te komen voor een centraal register en een meldplicht.

Leeftijdsgrens

De Partij van de Arbeid heeft verder al eerder gepleit voor het verhogen van de leeftijd voor cosmetische chirurgie naar 18 jaar. Steeds meer blijkt dat minderjarige meisjes gebukt gaan onder het beeld dat zij een 'perfect lichaam' moeten hebben. De commerciële chirurgie speelt hier gretig op in. Jonge meisjes kunnen moeilijk inschatten wat de consequenties zijn van bepaalde ingrepen, bovendien is het lichaam voor 18 jaar nog niet volgroeid. Daarom heb ik dit voorstel gedaan. De minister deelde onze opvatting en was het eens met ons voorstel.

Belangrijk zorgpunt voor de PvdA blijkt het functioneren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De IGZ blijkt al heel lang op de hoogte te zijn van het gevaar van de implantaten, maar heeft daar niets mee gedaan. Voor de zoveelste keer blijkt de IGZ niet in staat te zijn toezicht te houden op de kwaliteit van de zorg. Wij hebben de minister gevraagd orde op zaken te stellen en haar verantwoordelijkheid voor een goede kwalitatieve zorg te nemen. Er loopt een onderzoek naar het functioneren van de IGZ. De PvdA blijft de minister kritisch volgen.

De uit Frankrijk afkomstige PIP-implantaten, die worden gebruikt bij borstvergrotingen, bleken de afgelopen maanden onveilig. De implantaten blijken te lekken, wat onder andere tot ontstekingen leidt.