Eerste Kamercommissie voor Verzoekschriften

Deze Eerste Kamercommissie onderzoekt de verzoekschriften van burgers die bij de Eerste Kamer binnenkomen en brengt hierover verslag uit. De verzoekschriften hebben betrekking op de wijze waarop de overheid haar taken vervult.

Voorzitter is G.A. (Gom) van Strien. Griffier is R. Konings.

1.

Leden


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar informatie over de samenstelling van de Kamercommissie door de jaren heen? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.