Parlement bekrachtigt benoeming van kandidaten Europese Rekenkamer

Het Europees Parlement heeft vandaag de voordracht van Lazaros Stavrou Lazarou (CY) en Gijs de Vries (NL) als leden van de Europese Rekenkamer goedgekeurd.

De heer Lazarou is voorgedragen door de Cypriotische autoriteiten om de heer Kikis Kazamias te vervangen omdat zijn mandaat afloopt. De heer De Vries is door de Nederlandse regering voorgedragen om de heer Maarten Engwirda op te volgen. Engwirda heeft ontslag genomen en moet voor het restant van zijn termijn - 1 januari 2011 tot 31 december 2013 - vervangen worden.

Vorige week had voor elk een afzonderlijke hoorzitting plaats in de begrotingscontrolecommissie, bestaande uit een korte inleiding door de respectievelijke kandidaten, waarna ze door de leden van de commissie stevig aan de tand werden gevoeld. Na afloop keurde de commissie unaniem de voordracht van beide kandidaten goed.