Drs. M.B. (Maarten) Engwirda

foto Drs. M.B. (Maarten) Engwirdavergrootglas

Sympathieke en bescheiden parlementarier van D66 die in 1982 zijns ondanks de voorman werd van de partij die toen op sterven na dood leek. Zoon van een huisarts. In 1971 op 28-jarige leeftijd Tweede Kamerlid en, na gedwongen vertrek in 1972, in 1977 opnieuw gekozen. Was vooral deskundig op financieel-economisch gebied. Leek niet in de wieg gelegd voor het leiderschap, maar slaagde er wonderwel in de fractie te bevrijden van de frustraties, opgelopen tijdens het mislukte avontuur van het kabinet-Van Agt/Den Uyl. Was lid van de parlementaire enquêtecommissies RSV en paspoort. Bij zijn collega's gewaardeerd voorzitter van de Kamercommissie voor de rijksuitgaven. Was zes jaar lid van de Rekenkamer en vijftien jaar lid van de Europese Rekenkamer.

D66
in de periode 1971-2011: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Algemene Rekenkamer, lid Europees Parlement (vóór 1979), lid Europese Rekenkamer, politiek leider

Voornamen (roepnaam)

Maarten Boudewijn (Maarten)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Tilburg, 2 juni 1943

levensbeschouwing
geen godsdienst

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van 1966 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

partij waarop werd gestemd
KVP (Katholieke Volkspartij), omstreeks 1966

Hoofdfuncties/beroepen

 • ambtenaar directie financieel-economische ontwikkelingssamenwerking, ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1968 tot 1970
 • medewerker D'66-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1970 tot mei 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 7 december 1972
 • lid Europees Parlement, van 22 september 1971 tot 12 maart 1973 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • ambtenaar afdeling energiebeleid, ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1973 tot 1974
 • medewerker IEA (Internationaal Energie Agentschap) te Parijs, van 1975 tot 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 14 september 1989
 • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 december 1982 tot 26 mei 1986
 • lid Algemene Rekenkamer, van 1 oktober 1990 tot 1 januari 1996 (benoemd bij K.B. van 14 augustus 1990)
 • lid Rekenkamer van de Europese Unie, van 1 januari 1996 tot 1 januari 2011

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder financiën, economische zaken, buitenlandse zaken en defensie van D66 in de Tweede Kamer. Hield zich in de periode 1971-1972 ook bezig met ontwikkelingssamenwerking. Voerde in 1985 het woord bij een debat over het rapport van de Staatscommissie inzake de relatie kiezers-beleidsvorming en was in 1986 woordvoerder bij de behandeling van de ontwerp-Mediawet.
 • Interpelleerde op 22 juni 1972 de ministers Nelissen en Boertien over family-planning in ontwikkelingslanden
 • Interpelleerde op 12 februari 1981 de staatssecretarissen Koning en Brokx over de financiële positie van Helmond
 • Interpelleerde op 23 maart 1983 minister Van Aardenne over een gouden handdruk aan de heer Stikker
 • Interpelleerde op 14 februari 1985 de ministers Van den Broek en Braks over een voorgenomen bezoek van de staatssecretaris van Landbouw en Visserij aan Iran
 • Interpelleerde op 3 december 1987 minister De Korte over WIR-overschrijdingen

opvallend stemgedrag
 • In 1971 stemden hij en Nooteboom als enigen van hun fractie tegen een (verworpen) motie-Brautigam, waarin om een algemene prijsmaatregel werd gevraagd
 • Stemde in 1971 als enige van zijn fractie tegen een structurele wijziging van de Algemene Bijstandswet

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Komt uit een liberaal milieu
 • Zijn echtgenote was secretaris generaal van het CPME (Comité Permanente des Médecins Européens)
 • Zijn vader was huisarts te Bovenkarspel. Hij overleed in 1959 op 56-jarige leeftijd.

niet-aanvaarde politieke functies
 • staatssecretaris van Economische Zaken, september 1981 (geweigerd)

woonplaats
's-Gravenhage

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • H. Visser. "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Elsevier, 27 mei 1989

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.