Europese Commissie vraagt op Werelddag voor humanitaire hulp meer respect voor de humanitaire beginselen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 19 augustus 2010.

Op 19 augustus, de Werelddag voor humanitaire hulp, brengt de Europese Commissie hulde aan de humanitaire hulpverleners die hun leven verloren hebben of hun vrijheid kwijt zijn of ook in de loop van hun werk gewond zijn geraakt. Door middel van haar dienst humanitaire hulp (ECHO) heeft de Europese Commissie permanent mensen in de crisishaarden waar ook ter wereld. ECHO werkt nauw samen met andere hulpverleningsorganisaties zoals de gespecialiseerde agentschappen van de VN, Rode Kruis/Rode Halve Maan en niet-gouvernementele organisaties. Tezamen zorgen zij onpartijdig en zonder te discrimineren voor het bieden van hulp aan de burgerbevolking overal ter wereld. Maar helaas krijgen hulpverleners steeds moeilijker toegang en is hun veiligheid steeds meer bedreigd geworden.

Kristalina Georgieva , het commissielid voor Internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisisbestrijding zei het zo: "De Werelddag voor humanitaire hulp doet ons nadenken over het belang van het humanitaire werk bij het redden van levens en het bieden van bijstand aan hulpbehoevenden, waar dan ook. Hulpverleners dienen de mensheid, vaak in uiterst netelige omstandigheden. Wij hebben gezien dat zij de slachtoffers van aardbevingen, branden en overstromingen hulp verlenen. Maar het probleem ligt bij de conflicthaarden, waar hun leven groot gevaar loopt. De tendens om deze toegewijde mensen uit te kiezen als doelwit, baart grote verontrusting. Wij moeten zorgen voor de veiligheid van humanitaire hulpverleners, zodat zij waar dat ook nodig is, hun werk kunnen verrichten. Hiertoe zal ik blijven wijzen op de steeds slechter wordende veiligheidsomstandigheden voor al diegenen die hun leven riskeren om het leven van anderen te redden. Het is bijzonder belangrijk dat de kernbeginselen van de humanitaire hulp dieper tot ons doordringen: menselijkheid, onpartijdigheid, neutraliteit en onafhankelijkheid. Er moet een eind komen aan het neerschieten van humanitaire hulpverleners - wanneer zíj aangevallen worden, wordt ook de hoop op een betere toekomst voor onze kinderen getroffen".

In 2009 werden 102 hulpverleners gedood en heel wat meer werden er gewond in veiligheidsincidenten, terwijl er 92 werden ontvoerd, zegt het VN-Bureau voor de coördinatie van humanitaire aangelegenheden (OCHA).

De Werelddag voor humanitaire hulp werd in 2008 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ingesteld en vond in 2009 voor de eerste keer plaats om bij te dragen aan een steeds grotere publieke bekendheid met het humanitaire werk en het belang van internationale samenwerking, alsmede om stil te staan bij alle humanitaire werkers, ook van de Verenigde Naties en andere medewerkers, die helpen aan het bevorderen van de humanitaire zaak, en om al diegenen te gedenken die bij het vervullen van hun taken er het leven bij hebben ingeschoten. Tevens moet deze dag helpen herinneren aan de gebeurtenissen van die dag in 2003 toen het VN-kantoor in Irak werd gebombardeerd en daarbij 22 mensen werden gedood. Het thema van de Werelddag voor humanitaire hulp is dit jaar "Wij zijn humanitaire hulpverleners."

Het partnerschap van de Verenigde Naties met de Europese Commissie is in het wereldomvattende humanitaire systeem van topbelang. De EU en de VN zullen samen blijven werken ter verzekering van de veiligheid van hulpverleners en om ervoor te zorgen dat de humanitaire beginselen worden geëerbiedigd.

Zie verder: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

MEMO/10/379