Directoraat-Generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Operaties (ECHO)

Het directoraat-generaal voor Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Operaties, vroeger bekend als het Departement Humanitaire Hulp en Civiele Bescherming (maar nog altijd met de afkorting ECHO) verleent noodhulp aan slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten buiten de EU. Het doet dit ongeacht ras, religie of politieke overtuiging. ECHO is verantwoordelijk voor ongeveer dertig procent van alle humanitaire hulp wereldwijd.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor crisisbeheer.

Sinds 2013 is wetgeving van kracht voor het EU-mechanisme voor civiele bescherming om de coördinatie, preventie en voorbereiding bij humanitaire rampen te verbeteren. Onderdeel hiervan was de opening van het nieuwe Emergency Response Coordination Centre (ERCC), een 'hub' voor civiele bescherming die de praktische en logistieke kant van de Europese rampenrespons en -voorbereiding op zich neemt.

In 2016 kreeg ECHO daarnaast vier nieuwe afdelingen, toegespitst op Azië, Caraïbisch gebied en de Pacific, Centraal Afrika en Latijns-Amerika.

ECHO levert:

  • goederen, zoals voedsel, medische uitrusting en brandstof
  • diensten, zoals teams voor medische hulpverlening, waterzuivering en logistieke steun
  • monitoring van rampen en het verbeteren van de paraatheid en de veerkracht van een door een ramp getroffen gebied. Deze taak wordt specifiek uitgevoerd door het in 2013 opgerichte Coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties (ERCC).

Daarnaast heeft ECHO sinds 2015 de verantwoordelijkheid over het permanente Europese vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening.

Organisaties die hieronder vallen