Staatsraad 1805-1806

De Staatsraad was het adviescollege van de raadpensionaris (R.J. Schimmelpenninck). De Staatsraad begon op 29 april 1805 haar werkzaamheden. Over alle voorstellen van wet moest, voordat ze werden ingediend bij het Wetgevend Lichaam, door de Staatsraad advies worden gegeven. Bij een negatief advies moest in overleg worden getreden met de secretarissen van staat (ministers).

De Staatsraad telde acht leden, die vooral deskundig waren op financieel-administratief gebied.

Het (vice)voorzitterschap wisselde maandelijks (via loting). Als de raadspensionaris aanwezig was, zat hij de vergadering voor. Secretaris was mr. J.H. Appelius.


Meer over