Mr. P.L. van de Kasteele

foto Mr. P.L. van de Kasteele

Patriottisch gezinde Haarlemse regent, die in 1787 betrokken was bij de aanhouding van prinses Wilhelmina. Had een belangrijk aandeel in de totstandkoming van de Grondwet van 1798. Hij bekleedde ook na invoering van een minder democratische Grondwet in 1801 en onder Schimmelpenninck en Lodewijk Napoleon functies in het landsbestuur. Was in zijn tijd een verdienstelijk letterkundige.

in de periode 1795-1807: lid Eerste Nationale Vergadering, lid Tweede Nationale Vergadering, lid Intermediair Wetgevend Lichaam, lid Eerste Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801), lid Tweede Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801), lid Comité te lande, lid Staatsraad (1805-1806)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Pieter Leonard

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 13 augustus 1748

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 7 april 1810

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • unitariër, radikaal (aanvankelijk)
 • onafhankelijk, gematigd unitariër (in de Nationale Vergaderingen)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/27)

 • lid Staatsraad, van 21 juni 1806 tot 4 juli 1807
 • lid in buitengewone dienst, Staatsraad, van 4 december 1807 tot 7 april 1810

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid commissie voor de samenstelling van een boek van de evangelische gezangen van de Gereformeerde kerk, van 1803 tot 1805
 • hoofdingeland van Delfland, van 1804 tot 1806

afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • lid commissie om na te gaan wat er n.a.v. het grote verlies aan schepen bij de zeeslag bij Kamperduin gedaan zou moeten worden, vanaf oktober 1797 (tweede nationale vergadering)
 • lid commissie van vijf tot het toetsen van het constitutieontwerp aan de eis van een- en ondeelbaarheid, vanaf december 1797 (tweede nationale vergadering)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Na de staatsgreep van 22 januari 1798 trok hij zich terug uit de Nationale Vergadering
 • Op 27 juni 1806 droeg koning Lodewijk Napoleon hem, samen met Six en Appelius, op om een ontwerp-constitutie te maken voor het Koninkrijk Holland, maar de koning legde het hem aangenomen resultaat terzijde
 • Kreeg in 1808 van koning Lodewijk Napoleon het verzoek een geheel nieuwe constitutie te ontwerpen. Zijn in 1809 verschenen voorstel, waarin de koning veel macht kreeg en het parlement (Landsdag) een beperkte rol had, bleef onuitgevoerd vanwege de inlijving bij Frankrijk.

uit de privésfeer
 • Een zoon van hem huwde met een dochter van G. van Bosvelt, lid Rekenkamer
 • Zijn vader was lakenfabrikant te 's-Gravenhage en lid van de vroedschap aldaar
 • Goede vriend van de dichter Hieronymus van Alphen

verkiezingen
 • Werd in 1798 bij de verkiezingen voor het Vertegenwoordigend Lichaam tevens gekozen in de district Westzaandam en Haarlem. Nam zijn benoeming aan in het district Amstelveen.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.