Jhr.Mr. H.L. Wichers

Uit een voorname Groningse familie afkomstige bestuurder en jurist. Was aanvankelijk advocaat en daarna raad in de vroedschap, rechter en gedeputeerde ter Staten-Generaal. In de Bataafs-Franse tijd onder meer lid van de Staatsraad, Landdrost en préfect. Kreeg in 1815 de leiding over de indirecte belastingen en sloot zijn loopbaan af met een tweejarig lidmaatschap van de Raad van State.

in de periode 1805-1820: lid Staatsraad (1805-1806), lid Staatsraad (1806-1810), Landdrost, lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Hendrik Ludolf

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Groningen, 10 februari 1747

overlijdensplaats en -datum
Groningen, 13 mei 1840

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/22)

  • directeur-generaal, Generale directie convooien en licenten, van 16 september 1815 tot 1 maart 1818
  • lid Raad van State, van 1 maart 1818 tot 24 juni 1820 (benoemd bij K.B. van 19 februari 1818)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/3)

  • lid College van Curatoren Hogeschool te Groningen, van 1814 tot 1828
  • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van 24 juni 1820 tot 13 mei 1840

afgeleide functies, presidia etc.
  • lid sectie wetgeving en algemene zaken (Staatsraad), van 8 juli 1806 tot 1 januari 1807
  • lid sectie wetgeving en algemene zaken (Staatsraad), van 5 februari 1808 tot 1 januari 1809

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was raadsheer en burgemeester van Groningen en gedeputeerde ter Staten-Generaal

predicaten/adellijke titels
  • baron de l'Empire, 7 september 1811
  • jonkheer, 27 december 1817

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.