Jhr.Mr. H.L. Wichers

Uit een voorname Groningse familie afkomstige bestuurder en jurist. Was aanvankelijk advocaat en daarna raad in de vroedschap, rechter en gedeputeerde ter Staten-Generaal. In de Bataafs-Franse tijd onder meer lid van de Staatsraad, Landdrost en préfect. Kreeg in 1815 de leiding over de indirecte belastingen en sloot zijn loopbaan af met een tweejarig lidmaatschap van de Raad van State.

in de periode 1805-1820: lid Staatsraad (1805-1806), lid Staatsraad (1806-1810), Landdrost, lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Hendrik Ludolf

geboorteplaats en -datum
Groningen, 10 februari 1747

overlijdensplaats en -datum
Groningen, 13 mei 1840

2.

Hoofdfuncties/beroepen (4/22)

 • prefect, departement van de Wester-Eems, van 1 januari 1811 tot 13 maart 1813 (ontslagen en vervangen door Fransman)
 • directeur-generaal, indirecte belastingenen convooien en licenten, van 8 februari 1815 tot 16 september 1815
 • directeur-generaal, Generale directie convooien en licenten, van 16 september 1815 tot 1 maart 1818
 • lid Raad van State, van 1 maart 1818 tot 24 juni 1820 (benoemd bij K.B. van 19 februari 1818)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid College van Curatoren Hogeschool te Groningen, van 1814 tot 1828
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van 24 juni 1820 tot 13 mei 1840

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid sectie wetgeving en algemene zaken (Staatsraad), van 8 juli 1806 tot 1 januari 1807
 • lid sectie wetgeving en algemene zaken (Staatsraad), van 5 februari 1808 tot 1 januari 1809

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was raadsheer en burgemeester van Groningen en gedeputeerde ter Staten-Generaal

predicaten/adellijke titels
 • baron de l'Empire, 7 september 1811
 • jonkheer, 27 december 1817

6.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel XII, 56 en 153
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel III, 1417

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.