VVD en Tweede Kamerverkiezingen 2010

De VVD behaalde bij de verkiezingen op 9 juni 2010 31 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Mark Rutte. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'Orde op Zaken'.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

De VVD haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 1.929.575 (20,5%) van de 9.416.001 uitgebrachte stemmen. De partij haalde hiermee 31 zetels, waarvan 1 restzetels.

Om de voorkeursdrempel te halen waren 15.694 stemmen (25% van de kiesdeler) nodig. Hieraan voldeden:

 

Foto

Kandidaat

Stemmen

foto Drs. M. (Mark) Rutte

Mark Rutte

1.617.636

 

Edith Schippers

77.084

 

Fred Teeven

63.384

foto J.A. (Jeanine) Hennis-Plasschaert

Jeanine Hennis-Plasschaert

37.944

2.

Verkiezingsprogramma 2010

De VVD ging de verkiezingen in met het programma 'Orde op Zaken'.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 2010 waren:

Aanpak economische crisis

 • 20 miljard euro netto aan bezuinigingen; een verwacht begrotingsevenwicht in 2015
 • vanaf 2011 een maandelijkse verhoging van de AOW-leeftijd met twee maanden totdat een AOW-leeftijd van 67 jaar is bereikt
 • bezuiniging op een kwart van het totaal aantal bestuurders en ambtenaren
 • sterke beperking in het aantal inkomensafhankelijke regelingen
 • terugbrengen van de publieke omroep tot één televisiekanaal en vier radiokanalen

Sociaal- en financieel-economische doelstellingen

 • handhaving van de hypotheekrenteaftrek
 • verlaging van alle schijven van de inkomstenbelasting met één procentpunt; geen nieuw toptarief voor hoge inkomens
 • beperking van de WW-uitkering tot één jaar

Zorg

 • behoud van eigen risico basisverzekering op 300 euro per jaar
 • beperking van het aantal zorgtoeslag gerechtigden

Veiligheid

 • 3500 extra agenten
 • het aantal keren dat een dader een taakstaf opgelegd krijgt wordt gemaximeerd op één
 • invoeren van een systeem waarbij een dader na drie veroordelingen voor hetzelfde delict automatisch een maximumstraf krijgt
 • samenvoeging van alle politiekorpsen en de Koninklijke Marechaussee tot één 'Politie Nederland'
 • onmiddellijke sluiting van overlastgevende coffeeshops; invoering van een legitimatiesysteem om verkoop van softdrugs aan buitenlanders aan banden te leggen

Onderwijs

 • herinvoering van de mavo
 • invoering van een leerwerkplicht voor jongeren tot 27 jaar
 • inhouden van kinderbijslag bij structureel spijbelende kinderen
 • differentiatie van start- en eindsalarissen van leraren; differentiatie in beloning van leraren op basis van prestaties
 • vervanging van de studiefinanciering voor een sociaal leenstelsel

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • beheersing van de Nederlandse taal als vereiste voor behoud verblijfsvergunning en toegang tot de bijstand
 • vreemdelingen krijgen pas na tien jaar recht op bijstand
 • aanscherping van de toelatingseisen voor (huwelijks)migranten

Overig

 • geen invoering van de kilometerheffing
 • verlaging van het aantal Tweede Kamerleden tot 100; verlaging van het aantal Eerste Kamerleden tot 50
 • invoering van een gekozen burgemeester
 • halvering van het budget voor ontwikkelingssamenwerking

Letterlijke tekst

3.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de kandidaten.


Meer over