Parlementair jaar

Het parlementaire jaar loopt van de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) van het ene jaar tot de derde dinsdag van september in het volgende jaar.

De term heeft aan betekenis gewonnen sinds de Grondwetsherziening van 1983. Tot dat jaar kenden we zittingen van het parlement. Er waren gewone zittingen (sinds 1888 als regel geopend op de derde dinsdag van september) en buitengewone zittingen (na tussentijdse verkiezingen).

De gewone zittingen werden op de zaterdag, en later op de maandag voor Prinsjesdag gesloten, om daarna op Prinsjesdag zelf weer te worden geopend. De opening van buitengewone zittingen en sluiting van alle zittingen geschiedde als regel door de minister van Binnenlandse Zaken.


Meer over