Posten PvdA-bewindslieden overgenomen door CDA- en ChristenUnie-bewindslieden

dinsdag 23 februari 2010

De Koningin heeft ontslag verleend aan de PvdA-ministers en -staatssecretarissen. In het demissionaire kabinet zal staatssecretaris De Jager de nieuwe minister van Financiën worden. Staatssecretaris Huizinga wordt minister van VROM. De overige vrij gevallen posten zullen worden ingenomen door zittende ministers. Vice-premier Rouvoet neemt Onderwijs onder zijn hoede en minister van Justitie Hirsch Ballin zal het ministerie van Binnenlandse Zaken gaan beheren. Defensie minister Van Middelkoop wordt tevens minister van Wonen, Wijken en Integratie en Verhagen zal Ontwikkelingssamenwerking erbij nemen.

Bron: persberichten Rijksvoorlichtingsdienst


Achtergronden