Commissie-Barroso I (2004-2010)

Europese Commissie

Deze Commissie trad op 22 november 2004* aan en bleef tot 10 februari 2010 in functie. De voorzitter van de Commissie was de Portugese politicus José Manuel Barosso. VVD-politica Neelie Kroes was Eurocommissaris voor mededinging.

Belangrijke thema's voor de commissie waren de institutionele veranderingen (in 2004-2005 Grondwettelijk Verdrag, vanaf 2007 Verdrag van Lissabon), de gevolgen van de financiële crisis van 2008, de relatie met Rusland (met name waar het de energievoorziening betreft) en de aanpak van de wereldwijde klimaatproblemen. Verder had de Commissie veel bemoeienis met het tot stand brengen van een gezamenlijk asielbeleid, met de onderhandelingen over mogelijke toetreding van onder meer Kroatië, Macedonië en Turkije, met de relatie met Servië en de positie van Kosovo, en met gezamenlijk militair optreden tegen piraterij in onder andere de kustwateren bij Somalië.

De Commissie Barrosso werd opgevolgd door de Commissie Barrosso II. De voorzitter mocht een tweede termijn aanblijven.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Commissarissen

Naam

Land

Portefeuille

Politieke kleur

Almunia Amann, Joaquín

Spanje

economisch beleid (onder meer bewaking van het Stabiliteits- en Groeipact)

sociaaldemocratisch

Peter Mandelson

Verenigd Koninkrijk

handel

sociaaldemocratisch

Barroso, José Manuel

Portugal

voorzitter

christendemocratisch

Frattini, Franco

Italië

justitie, vrijheid en veiligheid

liberaal

Borg, Joe

Malta

visserij

christendemocratisch

Louis Michel

België

ontwikkeling en humanitaire hulp

liberaal

Dimas, Stavros

Griekenland

milieu

centrumrechts

Ferrero-Waldner, Benita

Oostenrijk

externe betrekkingen

christendemocratisch

Fischer-Boel, Marian

Denemarken

landbouw en plattelandsontwikkeling

liberaal

Kallas, Siim

Estland

administratieve zaken, audit en aanpak van fraude met EU-gelden

conservatief-liberaal

Kovács, László

Hongarije

douane en fiscale zaken

sociaaldemocratisch

Kroes, Neelie

Nederland

mededinging

liberaal

McCreevy, Charlie

Ierland

interne markt en diensten

conservatief-liberaal

Piebalgs, Andris

Letland

energie

conservatief-liberaal

Potocnik, Janez

Slovenië

wetenschap en onderzoek

liberaal

Reding, Viviane

Luxemburg

informatiemaatschappij en media

christendemocratisch

Rehn, Olli

Finland

uitbreiding

liberaal

Hübner, Danuta

Polen

regionaal beleid

partijloos

Figel', Ján

Slowakije

opleidingen, training en cultuur (meertaligheid tot 1 januari 20017)

christendemocratisch

Grybauskaite, Dalia

Litouwen

financiële programmering en budget

partijloos

Spidla, Vladimir

Tsjechië

sociale zaken, werkgelegenheid en gelijke kansen

sociaaldemocratisch

Barrot, Jacques

Frankrijk

vervoer

centrumrechts

Markos Kyprianou

Cyprus

volksgezondheid (en consumentenzaken tot 1 januari 2007)

liberaal

Verheugen, Günter

Duitsland

ondernemingen en industrie

sociaaldemocratisch

Wallström, Margot

Zweden

communicatie

sociaaldemocratisch

3.

Tussentijdse wijzigingen

Naam vervanger

Vervangen Commissaris

Datum vervanging

Politieke kleur

Reden vervanging

Androulla Vassiliou

Markos Kyprianou

28 feburari 2008

liberaal

Minister van Buitenlandse Zaken van Cyprus

Barrot, Jacques

Franco Frattini

8 mei 2008

centrumrechts

Minister van Buitenlandse Zaken van Italië

Tajani, Antonio

Barrot, Jacques

8 mei 2008

christendemocratisch

Wissel van portefeuille

 

Peter Mandelson

3 oktober 2008

sociaaldemocratisch

Minister voor Bedrijfsleven van het Verenigd Koninkrijk

Sémeta, Algirdas

Dalia Grybauskaite

1 juli 2009

partijloos

President van Litouwen

Samecki, Pawel

Danuta Hüber

4 juli 2009

christendemocratisch

Lid Europees Parlement

De Gucht, Karel

Louis Michel

17 juli 2009

liberaal

Lid Europees Parlement

Sefčovič, Maroš

Jan Figel'

1 oktober 2009

sociaaldemocratisch

Voorzitter Slowaakse christendemocratische partij

Ferrero-Waldner, Benita

Catherine Ashton

1 december 2009

christendemocratisch

Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid

4.

Mijlpalen

Na de uitbreiding van het aantal lidstaten in 2004 en 2007 was er een nieuw verdrag nodig om de EU democratischer en beter bestuurbaar te maken. Het Verdrag van Nice, gesloten in 2001, werd gezien als ontoereikend. Na het mislukken van een Europees grondwettelijk verdrag in 2006, werd in 2007 het Verdrag van Lissabon ondertekend. Het verdrag gaf het Europees Parlement nieuwe wetgevingsbevoegdheden en het werd op een aantal beleidsgebieden op gelijke voet geplaatst met de Raad van ministers.

De Commissie Barrosso maakte in 2007 stappen om klimaatverandering aan te pakken. Er kwam voor het eerst beleid op het gebied van energie. Het doel was om 20% minder broeikasgassen uit te stoten in 2020. Een ander doel van dit beleid was om de EU minder afhankelijk te maken van energie uit Rusland.

In de zittingsperiode van deze Commissie werd ook een begin gemaakt met de onderhandelingen over toetreding van Kroatië, (Noord-)Macedonië en Turkije.