Thijs Berman is de PvdA-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen

Met dank overgenomen van Partij van de Arbeid (PvdA), gepubliceerd op zondag 15 maart 2009.

 Het Congres heeft met luid applaus de uitkomst van de ledenraadpleging bekrachtigd. Hiermee is het nu officieel: Thijs Berman is de PvdA-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen! In zijn speech ging Berman in op de economische crisis: ‘De uitdagingen zijn urgent. Crises zijn barre tijden voor twijfelaars. In periodes van onzekerheid is leiderschap nodig. De PvdA neemt die verantwoordelijkheid.’

Lees de volledige toepspraak van Thijs Berman >

Berman vervolgt: ‘Wij zijn de partij van Drees, Den Uyl en Kok – en, Europees, van Mansholt, Vondeling en Dankert. Wij gaan de crisis te lijf. Dat doen wij door ons land door de economische en financiële recessie te loodsen met Wouter Bos als crisismanager, koersvast.’

Een ander Europa>

Berman ging ook in op het belang van Europa: ‘Juist nu bewijst zich het belang van samenwerking in Europa. Een ánder Europa wel te verstaan. Een Europa waar burgers weer vertrouwen in kunnen hebben. Omdat er wordt geluisterd maar de inwoners, en niet naar oude lobbies. Geen Europa als vrijhandelszone, maar een Europa voor mensen, waarin Nederland zelf beslist over zaken als zorg, en onderwijs. Een Europa dat de aanpak van klimaatverandering coördineert. Een Europa waarin toezicht gecoördineerd wordt op financiële markten. Een Europa dat met één stem spreekt met Rusland, China en de VS.  Een Europa waar we samen de crisis bestrijden.‘

Sociaal Europa

Berman besluit: ‘Partijgenoten, we kiezen voor een ander Europa, een Europa waarin elke euro op de toekomst wordt gericht, op kansen en op werk. Een sociaal Europa, waarin werknemers niet tegen elkaar worden uitgespeeld, de lage inkomens van de nieuwe lidstaten tegen de hogere inkomens hier. Een bescheiden Europa, dat diensten van algemeen belang beschermt. Ons stadsvervoer, onze zorg, ons onderwijs en onze woningbouw. In de luwte van de markt als wij daar zelf voor kiezen. Mijn opa, de rode jonker, sprak ooit de woorden: ‘Waar we de oude veren verliezen, moeten nieuwe groeien.´

Partijgenoten, het is tijd voor nieuwe inhoud voor idealen die tegelijkertijd o zo oud en o zo actueel zijn. Het idealisme van gisteren maakte de werkelijkheid van vandaag. Het doel meet je niet af aan de realiteit, maar aan je idealen. Dat staat in dit verkiezingsprogramma.

Het is een verhaal waarmee we zelfbewust en trots de economische, de ecologische en de sociale crisis te lijf te kunnen gaan. Een verhaal waarmee we werken aan een beter Europees project. Een verhaal waarmee we komen tot een rechtvaardige ordening van de wereld. Een verhaal waarin we onszelf niet verliezen, en een betere wereld winnen.‘