Tweede Kamer sceptisch over staatscommissie Grondwet

vrijdag 3 oktober 2008, 10:26

De Tweede Kamer heeft onder druk van de oppositie een overleg over de instelling van een Staatscommissie over herziening van de Grondwet afgebroken. De Staatscommissie zou advies moeten geven over het toegankelijker maken van de Grondwet en over de verhouding van de in de Grondwet opgenomen grondrechten en de rechten uit internationale verdragen. In het regeerakkoord van het kabinet-Balkenende IV is afgesproken dat een dergelijke commissie zal worden ingesteld.

De oppositie ziet niets in een commissie en heeft twijfels over een commissie die alleen door de regeringspartijen wordt gewenst. Volgens VVD-woordvoerster Laetitia Griffith is voor een herziening van de Grondwet brede steun in het parlement nodig en niet alleen van de coalitie. Bovendien vroeg zij zich af of alle regeringspartijen een herziening wel steunden.

SP'er Ronald van Raak meende dat de Grondwet geen politiek programma is maar een opsomming van spelregels van de demcocratie. Juist omdat daar verschillend over gedacht kan worden hoort volgens hem een discussie daarover thuis in de politiek en niet in een commissie.

SP, VVD en D66 hebben de ministers Ter Horst en Hirsch Ballin daarom gevraagd 'nog eens goed na te denken of ze een staatscommissie willen die alleen steun krijgt van de regeringspartijen'. Overigens had ook de Raad van State eerder twijfels over de instelling van een staatscommissie.

bron: ANP


verwant nieuws

meer over