Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

GroenLinks haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 453.054 (4,6%) van de 9.838.683 uitgebrachte stemmen. De partij haalde hiermee 7 zetels. Deze werden behaald in een lijstencombinatie met de SP, die voor deze partijen in totaal 31 volle zetels plus 1 restzetel opleverde.

Om de voorkeursdrempel te halen waren 16.397 stemmen (25% van de kiesdeler) nodig. Hieraan voldeden:

 

2.

Verkiezingsprogramma 2006

Groenlinks ging de verkiezingen in onder het motto: 'Groei mee'. Het programma richtte zich vooral op werk, maar uit de CPB-doorrekening van het verkiezingsprogramma bleek dat de plannen op lange termijn juist tot een hogere werkloosheid zouden leiden.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 waren:

Sociaal- en financieel-economische doelstellingen

 • 20 miljard belastingverlaging op laagbetaalde arbeid; werknemers die het minimumloon verdienen gaan er 200 euro per maand op vooruit
 • verhoging van de WW uitkering in het eerste jaar; mensen die daarna nog werkloos zijn krijgen een participatiecontract bij gemeente tegen het minimumloon
 • tien procent verhoging van uitkeringen
 • inkomensafhankelijkheid van kinderbijslag
 • gratis kinderopvang voor iedereen
 • meebetaling van burgers en welgestelde ouderen (naar draagkracht) aan een hogere AOW
 • aanpassing van de hypotheekrenteaftrek tot dertig procent.

Zorg

 • verlaging en inkomensafhankelijkheid van de nominale premie
 • afschaffing van de no-claimregeling
 • verlaging van de prijzen van medicijnen
 • inzetting van meer verplegers en deze beter belonen.

Veiligheid

 • meer politie op straat
 • afschaffing van de indentificatieplicht voor kinderen jonger dan zestien jaar
 • legalisatie van softdrugs.

Onderwijs

 • uitbreiding van basisscholen tot brede scholen die onderwijs, opvang en culturele en sportieve activiteiten bieden
 • verminderen van schooluitval door middel van spijbelcoaches
 • inzetting van extra leraren; betere beloning voor leraren.

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • een generaal pardon voor 26.000 asielzoekers uit de oude asielwet, tenzij ze veroordeeld zijn voor ernstige misdrijven
 • het kleinschaliger organiseren van asielzoekerscentra.

Overig

 • extra besteding van 800 miljoen euro aan het openbaar vervoer en introductie van rekeningrijden
 • extra uitgave van 1 miljard euro aan ontwikkelingssamenwerking
 • invoering van een bindend correctief referendum
 • verlaging van de stemgerechtigde leeftijd naar zestien jaar; afschaffing van de Eerste Kamer.

Letterlijke tekst

3.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de kandidaten.


Meer over