PVV en Tweede Kamerverkiezingen 2006

De PVV haalde bij de verkiezingen van 22 november 2006 9 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Geert Wilders. De PVV deed voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen en was opgericht door Geert Wilders, die in 2004 uit de VVD-fractie in de Tweede Kamer was gestapt en verder was gegaan als de Groep-Wilders.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

De PVV haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 579.490 (5,9%) van de 9.838.683 uitgebrachte stemmen. De partij haalde hiermee 9 zetels, waarvan 1 restzetel.

Om de voorkeursdrempel te halen waren 16.397 stemmen (25% van de kiesdeler) nodig. Hieraan voldeden:

 

Opmerkelijk was dat op de ex-VVD'er Wilders meer stemmen werden uitgebracht dan op VVD-lijsttrekker Mark Rutte, die ook minder stemmen kreeg dan Rita Verdonk, de nummer 2 op de VVD-kandidatenlijst.

Verkiezingsprogramma 2006

De Groep Wilders/Partij voor de Vrijheid ging de verkiezingen in met het programma: 'Een Nederland om weer trots op te zijn!' Het programma werd niet doorgerekend door het Centraal Planbureau.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 waren:

Sociaal en financieel-economische doelstellingen

 • 16 miljard belastingverlaging voor burgers en ondernemers
 • een miljard extra voor AOW'ers
 • terugdraaien van 'kwartje van Kok'
 • tien jaar geen recht op uitkering bij uitkeringsfraude
 • belastingvrij loon voor vrijwillig werkende 65-plussers
 • werken voor een uitkering.

Zorg

 • extra geld voor verpleeghuiszorg; beperken bureaucratie en meer handen aan bed
 • verruimen kamers van ouderen in verpleeghuizen.

Veiligheid

 • levenslange gevangenisstraf na drie zware misdrijven
 • geen verjaring bij gewelds- en zedenmisdrijven
 • wettelijk verbod op pedofielenpartij.

Onderwijs

 • geschiedenis en nationale identiteit als prominent vak op alle scholen
 • afschaffen tweede fase en vmbo, herinvoering ambachts- en tuchtscholen
 • vrijheid van onderwijs, maar komende vijf jaar geen islamitische scholen.

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • directe uitzetting van Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen
 • vijf jaar een immigratiestop voor niet-westerse allochtonen
 • stop op de bouw van van nieuwe moskeeën en islamitische scholen voor vijf jaar
 • afschaffen stemrecht voor niet-Nederlanders bij gemeenteraden
 • na tien jaar rechtmatig verblijf naturalisatie, in deze periode moet men volledig hebben gewerkt en geen misdrijf hebben gepleegd
 • vreemdelingen geen recht op uitkering bij de eerste tien jaar van hun verblijf
 • verbod op hoofddoekjes in publieke functies.

Overig

 • invoering districtenstelsel; gekozen burgemeester en gekozen minister-president
 • afschaffen Eerste Kamer
 • als Turkije in de EU komt, dan Nederland eruit
 • afschaffen Europees Parlement, sterke beperking Europese Commissie en stoppen met jaarlijke Nederlandse miljardenafdrachten aan Brussel
 • rechten van het dier opnemen in de Grondwet
 • na veroordeling van dierenmishandeling levenslang verbod op het houden van dieren.

Letterlijke tekst

2.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.


Meer over