Albert-Jan Maat verlaat Europees Parlement

maandag 16 april 2007, 16:00

Per 10 april 2007 heeft Albert-Jan Maat zijn lidmaatschap van het Europees Parlement neergelegd. Vanaf 1999 was de heer Maat europarlementariër namens het CDA. Hij verlaat het parlement omdat hij onlangs is benoemd tot voorzitter van de Land- en Tuinbouworganisatie LTO Nederland. 

Ook in zijn jaren als parlementariër was Maat actief op het gebied van landbouw. Zo was hij binnen de CDA-fractie woordvoerder landbouw en visserij en lid van de commissies landbouw en plattelandsontwikkeling en visserij. Verder was hij vice-voorzitter van de verschillende delegaties voor parlementaire betrekkingen met Centraal-Azië. 

Albert Jan Maat zal als lid van het Europees Parlement worden opgevolgd door zijn medewerkster Esther de Lange. Zij zal zijn huidige portefeuille grotendeels overnemen. Ook zal zij namens de CDA-delegatie in het Europees Parlement contactpersoon zijn voor het noorden van Nederland.