Nawijn en Van As presenteren 25 kernpunten

vrijdag 25 augustus 2006, 10:47

Afschaffing van het Islamitisch onderwijs, geen hoofddoekjes in publieke functies en geen verdere uitbreiding van moskeeën. Dat zijn de opvallendste punten uit het programma van de Partij voor Nederland van Hilbrand Nawijn. Vandaag presenteerde hij met de onlangs naar hem overgestapte ex-LPF'er Gerard Van As 25 kernpunten uit dit programma.

Van As zegt in een toelichting: "Wij willen niet in de extreem-rechtse hoek worden gedrukt. Wij gooien de islam niet op één hoop, zoals de partijen van Wilders en Pastors. We zijn niet tegen de multiculturele samenleving. Iedereen die dat wil moet kunnen meedoen, maar dan moeten ze wel Nederlander worden."

Een ander punt waarmee de Partij voor Nederland de kiezersgunst mee hoopt te winnen is gratis openbaar vervoer. De hypotheekrenteaftrek moet blijven bestaan en ook hoeven 65-plussers geen AOW-premie te betalen.

bron: anp, website groep Nawijn

De website van de Groep Nawijn meldt: 'De website van de Partij voor Nederland is binnen enkele dagen in de lucht.


Verwant nieuws

De 25 kernpunten

 • Geen beperking hypotheekrenteaftrek.
 • Geen AOW premie voor 65 plussers.
 • Veilig over straat, 7 dagen per week, 24 uur per dag.
 • Onderwijsopleiding laten aansluiten bij behoefte bedrijfsleven.
 • Verdere belastingverlichting voor iedereen.
 • Gratis Openbaar Vervoer.
 • Afschaffing van de verpleeghuizen, verbetering van de zorg in verzorgingshuizen. Verpleeghuiszorg wordt opgenomen in de verzorgingstehuizen. Kleinschalige verpleegunits.
 • Forse inkrimping ambtenarenapparaat en terugdringen bureaucratie.
 • Strenge eisen aan immigratie.
 • Geen onderscheid meer tussen autochtone en allochtone Nederlanders.
 • Afschaffen Islamitisch onderwijs ter bevordering integratie.
 • Compensatie energieprijzen aan (agrarische)bedrijven en de burgers.
 • 'Kwartje van Kok' terug, geen kilometerheffing, bevordering doorstroming verkeer.
 • Criminele vreemdelingen terug naar land van herkomst.
 • Geen verdere uitbreiding Europese Unie en geen Europese grondwet, geen toetreding Turkije.
 • Harde aanpak terrorisme.
 • Beperking parkeerbelasting.
 • Reorganisatie Politie en Justitie.
 • Invoering sociale dienstplicht.
 • Geen hoofddoeken in publieke functies.
 • Afschaffen TBS-verlof en vervroegde invrijheidstelling.
 • Bij moord- en zedendelicten verplicht grootschalig DNA-onderzoek.
 • Geen verdere uitbreiding van moskeeën.
 • Respect en betere zorg voor ouderen.
 • Betere besteding ontwikkelingsgelden; geen geld naar corrupte regeringen.