Pechtold: herziening Grondwet moet sneller en zonder verkiezingen

dinsdag 25 april 2006, 9:09

Minister Pechtold van Bestuurlijke vernieuwing wil de procedure voor de grondwetsherziening versnellen. Op deze manier hoopt hij een modernisering van de Grondwet mogelijk te maken.

Pechtold wil dit bereiken door de mogelijkheid van een grondwetsherziening zonder dat er verkiezingen aan te pas komen. De wijziging moet dan in de eerste lezing door de meerderheid van de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. Daarna is tijdens een gemeenschappelijke vergadering tweederde meerderheid van beide Kamers nodig in de tweede lezing. Het wijzigen van de Grondwet kan op deze manier plaats vinden in één kabinetsperiode.

Op dit moment moet een voorstel voor de wijziging van de Grondwet (een overwegingswet) eerst door beide Kamers worden aangenomen tijdens de eerste lezing. Als het voorstel is aangenomen, wordt de Tweede Kamer ontbonden en volgen er verkiezingen. De nieuw gekozen Kamer en de Eerste Kamer moeten daarna in een tweede lezing de wijziging goedkeuren. Het nadeel van de huidige procedure is dat de herziening van de Grondwet tijdens de verkiezingen nauwelijks een rol van betekenis heeft omdat thema's als werkgelegenheid en zorg veel meer aandacht trekken.

Pechtold deed zijn uitspraken tijdens de presentatie van de populaire uitgave van de Grondwet.

bron: Staatscourant, 20 april 2006


verwant nieuws

meer over