Huishoudelijke Commissie Eerste Kamer

De Huishoudelijke Commissie bepaalt de taken en instructies van de (plaatsvervangende) griffiers. Bovendien houdt de commissie toezicht op de leidinggevende taak van de griffier over de ambtelijke organisatie. Ook heeft de commissie als taak de begroting op te stellen voor de uitgaven van de Eerste Kamer (de zogenaamde 'raming').

In de Eerste Kamer wordt de Huishoudelijke Commissie gevormd door de Kamervoorzitter en de ondervoorzitters. De Kamervoorzitter zit de vergaderingen van de commissie voor. Verder stelt de commissie de ambtenaren van de Eerste Kamer aan, behalve de griffier en plaatsvervangende griffiers.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar informatie over de samenstelling van de Kamercommissie door de jaren heen? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.