Eerste Kamerfractie ChristenUnie (CU)

De ChristenUnie is vanaf 27 maart 2001 ononderbroken vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. In 1999 was er al een gezamenlijke fractie van RPF (Reformatorisch Politieke Federatie) en GPV (Gereformeerd Politiek Verbond) gevormd.

De fractie van de ChristenUnie telt sinds 2019 vier leden. In 2015-2019 waren dat drie leden en in 2011-2015 twee.

Fractievoorzitter is Tineke Huizinga-Heringa.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Huidige leden

fotonaam Kamerlidaanvang functie
Prof.Dr. M.J. (Maarten) Verkerk (Bron: Website Christenunie.nl)
2019-06-11
Prof.Dr. P. (Peter) Ester (Bron: Website Christenunie.nl)
2019-06-11
Mr. H.J.J. (Hendrik-Jan) Talsma (Bron: Website Christenunie.nl)
2021-04-06
J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa (Bron: Website Christenunie.nl)
2019-06-11

2.

Historisch overzicht fractievoorzitters

fotonaam fractievoorzitteraanvang functieeinde functie
J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa (Bron: Website Christenunie.nl)J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa2021
Mr. M.H. (Mirjam) Bikker (Bron: Website Christenunie.nl)M.H. (Mirjam) Bikker20192021
Kuiper CUR. (Roel) Kuiper20112019

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.