Simone Kennedy-Doornbos beëdigd als Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie

dinsdag 17 januari 2023, 13:45
gewijzigd

DEN HAAG (PDC) - Vandaag is Simone Kennedy-Doornbos beëdigd als Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie. De vacature was ontstaan door het overlijden van senator Peter Ester op 11 december 2022.

Kennedy-Doornbos was was gemeenteraadslid in Amersfoort en onder meer lid van het curatorium van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie. Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 2019 stond zij op plaats 6.

Als een Eerste Kamerlid overlijdt, benoemt de voorzitter van de Kiesraad een opvolger. De benoeming gebeurt op basis van de lijstvolgorde van de kandidatenlijst waarop het overleden lid is verkozen. Als de kandidaat de benoeming aanneemt, beoordeelt de Eerste Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer.

Bron: Eerste Kamer, Kiesraad