Unie 55+

De Unie 55+ was een partij die streed voor verbetering van voorzieningen voor ouderen, zoals de AOW en gezondheidszorg. De Unie 55+ had ook bestrijding van (jeugd-)criminaliteit en de gekozen burgemeester en minister-president hoog op de agenda staan. De partij werd opgericht in 1992. Na 1998 is de Unie 55+ opgegaan in de Ouderenunie.

Naast ouderenbeleid kregen volksgezondheid, veiligheid en vreemdelingenbeleid veel aandacht in het verkiezingsprogramma.

De Unie 55+ behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 één zetel, en werd in de periode 1994-1998 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd door Bertus Leerkes.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Unie 55+ en de Tweede Kamerverkiezingen van 1994

Unie 55+ deed alleen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen van 1994. Toen werd er direct een electoraal succes behaald. Lijsttrekker Bertus Leerkes werd verkozen in de Tweede Kamer. In 1998 moest de partij zijn zetel al weer opgeven en keerde daarna niet meer terug in de Tweede Kamer.

 
  • (Nog) niet beschikbaar

Voor de ontsluiting van de verkiezingsprogrogramma's en verkiezingsaffiches is dankbaar gebruik gemaakt van de collecties van Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen.

2.

Historische ontwikkeling

De Unie 55+ werd op 24 september 1992 als Politieke Unie 55+ opgericht door D.J. Schakelaar en J.L. Velthuis. Schakelaar, voorheen lid van de PvdA, vond dat de grote partijen de ouderen verwaarloosden. Ook achtte hij de tijd rijp voor 'horizontale' partijvorming op basis van leeftijdsgroepen, in plaats van naar ideologie. Hij zocht contact met twee ouderenpartijen die in 1989 tevergeefs hadden geprobeerd in de Kamer te komen: de Partij voor Ouderen (PPO) en het Bejaarden Centraal (BC).

Uit deze contacten ontstond de nieuwe partij, de Politieke Unie 55+. Schakelaar werd secretaris van de partij en Velthuis, een gepensioneerd werktuigbouwkundig ingenieur, werd voorzitter. In juni 1994 werd Velthuis op de algemene ledenvergadering vervangen door de een nieuwe voorzitter, J. Goeman.

De partij boekte bij de eerstvolgende verkiezingen in 1994, onder de naam Unie 55+, direct een klein electoraal succes en haalde één zetel in de Tweede Kamer. In 1998 verloor de ouderenpartij deze zetel echter weer.

4.

Persoonlijkheden

De bekendste persoon van de partij was politiek leider Bertus Leerkes.

Bertus Leerkes (1922-2000) was lijsttrekker en Kamerlid voor de Unie 55+. Daarvoor was hij werkzaam in de gezondheidszorg. In 1989 stond hij tweede op de kandidatenlijst van de PPO. Hij was 71 jaar toen hij voor de Unie 55+ Tweede Kamerlid werd.

Leerkes was, als enig Kamerlid voor de partij, zeer actief en maakte zich sterk voor verbetering van de inkomenspositie van ouderen en voor betaalbare gezondheidszorg.

5.

Electoraat

De kiezers van de Unie 55+ bestonden voornamelijk uit ouderen in de leeftijdscategorie van 55 tot 74 jaar. De gemiddelde leeftijd van de achterban lag met 63 jaar aanzienlijk hoger dan bij andere partijen; bij het CDA was dat bijvoorbeeld 52 jaar. Veel van de aanhang kwam uit de lagere inkomensgroepen.

De Unie 55+ kiezers waren vaak christelijk, maar onderscheidden zich van CDA-stemmers en aanhangers van de kleinere christelijke partijen doordat ze voorstander waren van euthanasie op verzoek van de patiënt. Ze waren echter tegen een grote toestroom van asielzoekers en de eenwording van Europa.

6.

Kerngegevens

Opgericht:

1992

Oprichters:

D.J. Schakelaar en J.L. Velthuis

Ontbonden:

1998(door fusie)

Secretariaat:

Lelystad?

Leden:

onbekend

Contributie:

onbekend

Partijblad:

geen

Jongerenorganisatie:

geen

Wetenschappelijk instituut:

geen

Logo/beeldmerk:

'unie 55+' tussen twee bogen (als een oog)

Bekendste slogan(s):

onbekend


Meer over

Kijk voor meer informatie over Unie 55+ op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.