H.A. (Bertus) Leerkes

foto H.A. (Bertus) Leerkesvergrootglas

Sympathieke behartiger van de belangen van ouderen in de Tweede Kamer. Vertegenwoordigde daar als zeventig-plusser vier jaar de Unie 55+, een in 1992 opgerichte ouderenpartij. Was in zijn werkzame leven onder meer verpleegkundige en hoofd van de ambulancedienst in Enschede. Had als Kamerlid en eenmansfractie meer aanzien dan de fractie(s) van het AOV. Kon soms humoristisch uit de hoek komen.

Unie 55+
in de periode 1994-1998: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, politiek leider

voornamen (roepnaam)

Heribertus Antonius (Bertus)

personalia

geboorteplaats en -datum
Vaassen (gem. Epe), 22 augustus 1922

overlijdensplaats en -datum
Enschede, 10 augustus 2000

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
 • Politieke Partij voor Ouderen, 1989
 • Unie 55+, vanaf 1994

partij waarop werd gestemd
 • KVP (Katholieke Volkspartij)
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl)

hoofdfuncties en beroepen

 • verpleegkundige-b, Psychiatrische Inrichting "Sint Jozef" te Apeldoorn, van 1938 tot 1945
 • verpleegkundige-a, Algemeen Ziekenhuis "Sint Jozef" te Enschede, van 1945 tot 1948
 • chirurgisch assisent van orthopaedische chirurg dr. M.O. v.d. Zijl, van 1948 tot 1952
 • hoofd Gemeentelijke ambulancedienst te Enschede, van 1952 tot 1 september 1982
 • chef regionale alarmcentrale CPA, van 1952 tot 1 september 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 19 mei 1998
 • fractievoorzitter (eenmansfractie) Unie 55+, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 19 mei 1998

partijpolitieke functies

 • lid landelijk bestuur Unie 55+
 • voorzitter Unie 55+, kieskring Zwolle
 • politiek leider Unie 55+, van mei 1994 tot mei 1998

lijsttrekkerschap etc.
 • Was in 1989 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de kandidatenlijst van de Politieke Partij voor Ouderen
 • lijsttrekker Unie 55+ Tweede Kamerverkiezingen 1994

nevenfuncties

 • lid adviesraad ABVA-KABO inzake wettelijke regeling ambulancevervoer (voor Kamerlidmaatschap)
 • voorzitter Stichting Elementaire reanimatie Enschede (voor Kamerlidmaatschap)

afgeleide functies, presidia etc.
plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 8 oktober 1996 tot 19 mei 1998

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid VCHV (Vereniging Chefs en Hoofd Verpleegkunde Ambulancevervoer)

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • lagere school te Vaassen

voortgezet onderwijs
 • m.u.l.o. avondschool

hoger beroepsonderwijs
 • psychiatrisch verpleegkunde b, Psychiatrische Inrichting "St. Joseph" te Apeldoorn, van 1938 tot 1945
 • verpleegkunde-a, Algemeen Ziekenhuis "Sint Joseph" te Apeldoorn, van 1945 tot 1948

overige opleidingen
 • coronairi care, tot 1978
 • geriatrie, tot 1980
 • voedingsleer ouderen

stages e.d.
 • stage operatiekamer (orthopedie en vaatchirurgie)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Woonde de eerste tijd nadat hij Tweede Kamerlid was geworden in een caravan op een camping in Rijnsburg
 • Maakte zich sterk voor verbetering van de inkomenspositie van ouderen en voor betaalbare gezondheidszorg

anekdotes en citaten
 • Naar aanleiding van de troonrede en miljoenennota in 1994 zei hij dat hij nog nooit anders gehoord had dan dat de economische toestand zorgelijk was. Hij had, zo zei hij, nog nooit gehoord: "Beste mensen, neem het er maar eens goed van. We gaan goede tijden tegemoet."

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Vaassen
 • Apeldoorn, van 1938 tot 1945
 • Enschede, Boulevard-1945 293, omstreeks 1994 en nog in 1995
 • Enschede, Veenstraat 188, omstreeks juni 1995
 • Enschede, Padangstraat 96, omstreeks augustus 1997

ridderorden
eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, 1983

militaire dienst
 • militair Canadees Leger, van september 1944 tot januari 1945
 • voedingsspecialist

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Twentsche Courant/Tubantia, 11 augustus 2000
 • "'Gerontoprovo' - oud en rebels", in: NRC Handelsblad, 11 augustus 2000
 • Bas de Vries, "Bertus Leerkes (1992-2000) had een hekel aan ruziemaken. In memoriam", Trouw, 12 augustus 2000
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd, 1948 (echtgenote overleden in 1997)

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.