Opkomst bij Tweede Kamerverkiezingen

Tot 1970 bestond opkomstplicht voor verkiezingen en schommelde het opkomstpercentage rond de 94 procent. De opkomst bij de verkiezingen in 1998 was 73,3 procent (8,6 miljoen geldige stemmen); een historisch dieptepunt. Gemiddeld ligt de opkomst tegen de 80 procent.

Vanaf 1971 zagen de opkomstcijfers voor de Tweede Kamerverkiezingen er als volgt uit:

 

Jaar

Opkomstpercentage

2023

77,8

2021

78,7

2017

81,9

2012

74,6

2010

75,3

2006

80,4

2003

79,9

2002

78,9

1998

73,3

1994

78,7

1989

80,3

1986

85,8

1982

81,0

1981

87,0

1977

88,0

1972

83,5

1971

79,1

1.

Opkomstplicht

Van 1917 tot 1970 kenden we in ons land bij verkiezingen een opkomstplicht. In 1917 was invoering van de evenredige vertegenwoordiging voor de regering reden die plicht in te voeren. Omdat naleving ervan steeds moeilijker bleek te zijn, en omdat de plicht op den duur strijdig werd gevonden met de mondigheid van de kiezers, werd deze in 1970 afgeschaft.


Meer over