Ministerraad stelt Nationale conventie voor staatkundige vernieuwing in

vrijdag 23 december 2005, 9:57

De ministerraad heeft gisteren op voorstel van minister Pechtold besloten een Nationale conventie in te stellen. De conventie moet de vraag beantwoorden of belangrijke elementen uit het huidige staatsbestel nog voldoen. Taak is om voor 30 september 2006 voorstellen te doen voor de inrichting van het Nederlandse politieke bestel. De verdere discussie over veranderingen in het politieke bestel moet hiermee richting krijgen. De uiteindelijke doelstelling is het herstel van vertrouwen tussen burger en politiek.

De conventie bepaalt zijn eigen agenda en werkwijze, maar heeft wel opdracht gekregen zich open en actief richting de burgers op te stellen. Het kabinet noemt de positie van de Eerste Kamer, de inrichting van de Grondwet en vormen van directe democratie als mogelijke onderwerpen voor de conventie. De Nationale conventie gaat op donderdag 2 februari 2006 van start en maakt onderdeel uit van de democratische vernieuwingsagenda die de minister afgelopen zomer presenteerde.

Rein Jan Hoekstra wordt voorzitter. Hij was in de periode 1967-1971 adjunct-secretaris van de staatscommissie-Cals/Donner en van 1982-1984 adviserend lid van de staatscommissie-Biesheuvel. Beide staatscommissies leidden niet tot grote staatkundige vernieuwingen. Naast de heer Hoekstra bestaat de conventie uit nog dertien leden. De leden gaan een groep van minimaal dertig adviseurs samenstellen aan wie ze hun voorstellen kunnen toetsen.

bron: persbericht ministerie BZK


Meer over