Mr. R.J. (Rein Jan) Hoekstra

foto Mr. R.J. (Rein Jan) Hoekstravergrootglas

In Friesland geboren maar in Groningen opgegroeide jurist en topambtenaar. CDA-lid. Begon als advocaat in Rotterdam en werd daarna ambtenaar op Binnenlandse Zaken. Was als adjunct-secretaris en lid betrokken bij twee staatscommissies die zich met staatkundige vernieuwing bezighielden. Op Algemene Zaken adviseur van Den Uyl, Van Agt en Lubbers. Werd in 1994 lid van de Raad van State en bleef dat ruim tien jaar. Zat in 2006 de Nationale Conventie over bestuurlijke vernieuwing voor. Speelde in 2003 als informateur een belangrijke rol bij de vorming van het tweede kabinet-Balkenende. Bij de formatie van 2006/2007 speelde hij opnieuw een rol als informateur.

in de periode 1986-2011: lid Raad van State, secretaris-generaal

voornamen (roepnaam)

Rein Jan (Rein Jan)

personalia

geboorteplaats en -datum
Dokkum, 25 november 1941

partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

hoofdfuncties en beroepen

 • advocaat en procureur te Rotterdam, van 1965 tot 1970
 • ambtenaar stafafdeling Grondwetszaken, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1970 tot 1975
 • raadadviseur juridische zaken, ministerie van Algemene Zaken, van 1975 tot 1986
 • secretaris-generaal ministerie van Algemene Zaken, van 1 juli 1986 tot 1 juli 1994
 • lid Raad van State, van 1 juli 1994 tot 1 december 2011

(in)formateurschap(pen)
 • informateur, van 15 april 2003 tot 20 mei 2003 (samen met F. Korthals Altes)
 • informateur, van 26 november 2006 tot 18 december 2006

activiteiten

als (in)formateur
 • Kreeg op 15 april 2003 samen met F. Korthals Altes het verzoek te onderzoeken met welke derde partij CDA en VVD een meerderheidskabinet konden vormen. Op 29 april werden de besprekingen met ChristenUnie en SGP afgebroken en werd besloten verder te praten met D66. Op 14 mei bereikten de drie partijen een akkoord over de financiële paragraaf en een dag later kwam een ontwerp-regeerakkoord tot stand. Op 21 mei brachten hij en Korthals Altes eindverslag uit, waarin zij adviseerden demissionair premier Balkenende tot formateur te benoemen.
 • Kreeg op 25 november 2006 het verzoek op korte termijn te onderzoeken welke mogelijkheden op basis van de verkiezingsuitslag aanwezig waren voor de vorming van een kabinet dat mocht rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal. Op 12 december bleek dat samenwerking tussen CDA en SP (in een kabinet waaraan ook de PvdA zou deelnemen) niet mogelijk was. Na besprekingen tussen de fractieleiders van CDA, PvdA en ChristenUnie adviseerde Hoekstra op 18 december in zijn eindverslag oud-SER-voorzitter Wijffels te benoemen tot informateur om de onderhandelingen tussen deze drie partijen te gaan leiden.

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Studeerde in Groningen op de zelfde dag af als CDA-Kamerlid J.G.H. Krajenbrink

woonplaats
's-Gravenhage

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Ministerraad en vorming van regeringsbeleid" (1988)
 • "Over de versterking van de positie van de minister-president. Drie opstellen en het verslag van een colloquium" (2005) (samen met P. Boven d'Eert en D.J. Eppink)

literatuur/documentatie
 • Herman Staal, "De sfinx van het Binnenhof vertrekt", NRC Weekend, 3/4 december 2011
 • Roel Bekker, "Rein Jan Hoekstra", in: "Marathonlopers rond het Binnenhof. Topambtenaren bij het rijk 1970-2010" (2012), 159

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.