Mr. R.J. (Rein Jan) Hoekstra

foto Mr. R.J. (Rein Jan) Hoekstra
Naar de originele foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Raad van State

In Friesland geboren maar in Groningen opgegroeide jurist en topambtenaar. CDA-lid. Begon als advocaat in Rotterdam en werd daarna ambtenaar op Binnenlandse Zaken. Was als adjunct-secretaris en lid betrokken bij twee staatscommissies die zich met staatkundige vernieuwing bezighielden. Op Algemene Zaken adviseur van Den Uyl, Van Agt en Lubbers en vooral onder die laatstgenoemde een ambtelijke spil bij het ondersteunen van de premier. Werd in 1994 lid van de Raad van State en bleef dat ruim tien jaar. Zat in 2006 de Nationale Conventie over bestuurlijke vernieuwing voor. Speelde in 2003 als informateur een belangrijke rol bij de vorming van het tweede kabinet-Balkenende. Bij de formatie van 2006/2007 speelde hij opnieuw een rol als informateur.

in de periode 1986-2011: lid Raad van State, secretaris-generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Rein Jan (Rein Jan)

geboorteplaats en -datum
Dokkum, 25 november 1941

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • advocaat en procureur te Rotterdam, van 1965 tot 1970
 • ambtenaar stafafdeling Grondwetszaken, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1970 tot 1975
 • raadadviseur juridische zaken, ministerie van Algemene Zaken, van 1975 tot 1986
 • secretaris-generaal ministerie van Algemene Zaken, van 1 juli 1986 tot 1 juli 1994
 • lid Raad van State, van 1 juli 1994 tot 1 december 2011

(in)formateurschap(pen)
 • informateur, van 15 april 2003 tot 20 mei 2003 (samen met F. Korthals Altes)
 • informateur, van 26 november 2006 tot 18 december 2006

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/54)
 • lid bestuur Huygensherdenking
 • lid externe Audit Committee, ministerie van Algemene Zaken, vanaf 1 juni 2013

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als (in)formateur
 • Kreeg op 15 april 2003 samen met F. Korthals Altes het verzoek te onderzoeken met welke derde partij CDA en VVD een meerderheidskabinet konden vormen. Op 29 april werden de besprekingen met ChristenUnie en SGP afgebroken en werd besloten verder te praten met D66. Op 14 mei bereikten de drie partijen een akkoord over de financiële paragraaf en een dag later kwam een ontwerp-regeerakkoord tot stand. Op 21 mei brachten hij en Korthals Altes eindverslag uit, waarin zij adviseerden demissionair premier Balkenende tot formateur te benoemen.
 • Kreeg op 25 november 2006 het verzoek op korte termijn te onderzoeken welke mogelijkheden op basis van de verkiezingsuitslag aanwezig waren voor de vorming van een kabinet dat mocht rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal. Op 12 december bleek dat samenwerking tussen CDA en SP (in een kabinet waaraan ook de PvdA zou deelnemen) niet mogelijk was. Na besprekingen tussen de fractieleiders van CDA, PvdA en ChristenUnie adviseerde Hoekstra op 18 december in zijn eindverslag oud-SER-voorzitter Wijffels te benoemen tot informateur om de onderhandelingen tussen deze drie partijen te gaan leiden.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1994 genoemd als Commissaris van de Koningin in Zeeland en als secretaris-generaal van het ministerie van Justitie

uit de privésfeer
 • Studeerde in Groningen op de zelfde dag af als CDA-Kamerlid J.G.H. Krajenbrink

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Herman Staal, "De sfinx van het Binnenhof vertrekt", NRC Weekend, 3/4 december 2011
 • Roel Bekker, "Rein Jan Hoekstra", in: "Marathonlopers rond het Binnenhof. Topambtenaren bij het rijk 1970-2010" (2012), 159
 • Roel Bekker, "Rein Jan Hoekstra", in: "De hoogste ambtenaar. De secretaris-generaal van Algemene Zaken 1945-2023: sfinx of spin?", 132 e.v.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.