Drs. P.L. (Peter) Meijer

foto Drs. P.L. (Peter) Meijer

Oud-Amsterdams gemeenteraadslid dat één jaar voor de PvdA in de Tweede Kamer zat. Kwam eind 2005 als opvolger van Karin Adelmund in de Kamer. Was actief als PvdA-bestuurder in Amsterdam-Zuid. Werkte onder meer als ambtenaar op VWS als projectleider op het gebied van het sociaal beleid in het kader van het grotestedenbeleid. In de Kamer hield hij zich ook met dat beleidsterrein bezig en daarnaast met integratie en binnenlands bestuur.

PvdA
in de periode 2005-2006: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Peter Lodewijk (Peter)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 1 september 1946

overlijdensplaats en -datum
Een-West (gem. Noordenveld, Dr.), 7 november 2011

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • projectleider Directie Sociaal Beleid (in het bijzonder belast met het grotestedenbeleid), ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1997 tot 1998
  • programmaleider grotestedenbeleid, Directie Sociaal Beleid (in het bijzonder belast met de coördinatie van de sociale pijler in GSB), ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1998 tot april 2004
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 november 2005 tot 30 november 2006

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/4)

  • hoofdredacteur Kluwer-uitgave over de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, vanaf maart 2005 (nog in 2005)
  • vicevoorzitter Adviesraad Diversiteit en Integratie, gemeente Amsterdam, van 7 juli 2004 tot 1 januari 2006

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Was in de gemeenteraad van Amsterdam woordvoerder politiezaken

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.