Geen bezwaar Raad van State tegen initiatiefvoorstel referendum

vrijdag 21 oktober 2005, 9:56

De Raad van State heeft geen grote staatsrechtelijke bezwaren tegen de invoering van een correctief bindend referendum. Dit weet De Volkskrant te melden, hoewel het advies van de Raad van State nog niet openbaar is. Het advies is vorige week uitgebracht naar aanleiding van een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede-Kamerleden Duyvendak (GroenLinks) en Dubbelboer (PvdA).

Het initiatiefvoorstel is erop gericht invoering van het correctief bindend referendum mogelijk te maken door het wijzigen van de Grondwet. Het voorstel is afgelopen zomer ingediend bij de Tweede Kamer. Volgens de indieners komt het op belangrijke punten overeen met het voorstel dat ooit door de kabinetten-Kok I en II werd gedaan. Dat voorstel sneuvelde in 1999 in de Eerste Kamer tijdens de Nacht van Wiegel.

bron: De Volkskrant 19 oktober 2005, websites GroenLinks en Raad van State, Kamerstukken TK 30174, nrs. 1-3


Meer over