Tweede Kamer omarmt initiatief Halsema voor 'trias politica' conferentie

donderdag 17 februari 2005, 10:40

Politici die al oordelen over verdachten en zich bemoeien met de strafvervolging. Een regering die bestuursdwang wil toepassen bij verdacht gedrag. Rechters die zich menen uit te mogen spreken over wetgeving. Past dat allemaal nog wel binnen het leerstuk van de trias politica, de leer van de scheiding der machten?

Femke Halsema stelt in een brief aan het presidium van de Tweede Kamer voor een conferentie te houden over de grenzen van dit leerstuk. Het lijkt haar van groot belang dat "vertegenwoordigers van de regering, de rechterlijke macht én de Tweede Kamer op korte termijn van gedachten wisselen over hun onderlinge omgang. Hoever mag onderlinge kritiek reiken? Is het wenselijk en noodzakelijk om bestaande gebruiken her te bevestigingen, dan wel om nieuwe 'gewoonte regels' te ontwikkelen?"

Het voorstel wordt ondersteund door de fracties van CDA, VVD en PvdA. Volgende week zal het presidium het voorstel bespreken.

bron: NRC Handelsblad, 15 februari 2005


Meer over

Website GroenLinks