Artikel 4: Adviesfuncties

3
Artikel 4
5

Overeenkomstig artikel III-185, lid 4, van de Grondwet wordt de Europese Centrale Bank geraadpleegd:

  • a) 
    over elk voorstel voor een handeling van de Unie op de gebieden die onder haar verantwoordelijkheid vallen;

De Europese Centrale Bank kan advies uitbrengen aan de instellingen, organen of instanties van de Unie of aan nationale autoriteiten omtrent aangelegenheden op de gebieden die onder haar verantwoordelijkheid vallen.