"Ambtenaren vonden politici maar lastig"

donderdag 2 september 2004, 10:08

Begin jaren negentig was er veel geld om de verouderde infrastructuur op te knappen. Hoge ambtenaren vormden een besloten commissie om het geld te verdelen. Agenda's en notulen werden niet bijgehouden. Adviezen, hooguit elf à twaalf A4-tjes, werden niet naar de Tweede Kamer gestuurd. Tweede Kamerleden zouden dan wel eens precies willen weten hoe het nu eigenlijk zat. Dat was maar lastig en zou de snelheid van besluitvorming beperken.

Voormalig topambtenaar Geelhoed, destijds secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, schetste dit beeld op de tweede dag van de openbare verhoren van de tijdelijke commissie Infrastructuurprojecten. Uit onvrede met het kabinetsbeleid schakelde de besloten commissie van hoge ambtenaren het adviesbureau Twijnstra Gudde in. Die stelde een visie met aanbevelingen op. Een volgend kabinet, het is inmiddels 1997, nam de aanbevelingen van het adviesbureau over.

Voor oud-D66-Kamerlid Van Walsem moet dit herkenbaar zijn geweest. Eerder op de dag klaagde hij over het gebrek aan informatie die hij van de ambtenaren kreeg. Wat hij ook probeerde om een feitelijke onderbouwing boven tafel te krijgen, het lukte hem niet. Weliswaar werd hij overstelpt met papier, maar kon daar, door gebrek aan tijd en menskracht, niets mee doen. En alle andere Kamerleden vonden het wel best. Niemand vroeg om aanvullende informatie.

Oud-minister Kroes werd ook gehoord. Zij nam de Betuwelijn op in het Structuurschema Verkeer en Vervoer, maar tijdens haar ministerschap werd niet het feitelijk besluit genomen de spoorlijn aan te leggen. Zij gaf de commissie het volgende advies: 'het parlement moet zich ervan bewust zijn dat aan elk groot project een prijskaartje zit. En het kabinet moet kunnen zeggen: het is mooi geweest.'

bron: de Volkskrant, novum nieuws


Verwant nieuws

Meer over