Mr. L.A. (Ad) Geelhoed

foto Mr. L.A. (Ad) Geelhoed
Naar de originele foto (verschijnt in een nieuw venster)

Zeer invloedrijke secretaris-generaal en adviseur van minister-president Kok en daarna advocaat-generaal bij het Hof van Justitie in Luxemburg. Doorliep een loopbaan als wetenschapper (onder meer buitengewoon hoogleraar) en ambtenaar, en was lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Had als S.G. van Economische Zaken een groot aandeel in de totstandkoming van de nieuwe Mededingingswet. Groeide op in een streng gereformeerd milieu, maar kwam later enigszins toevallig op een vrijzinnig-liberaal lyceum. Beschikte over grote intellectuele gaven en analytisch vermogen.

in de periode 1990-2006: secretaris-generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


  1. Personalia
  2. Partij/stroming
  3. Hoofdfuncties/beroepen
  4. Partijpolitieke functies
  5. Nevenfuncties
  6. Opleiding
  7. Activiteiten
  8. Wetenswaardigheden
  9. Uitgebreide versie

1.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden.

De Stichting PDC beheert dit biografisch archief zonder publieke middelen. Die situatie is niet langer houdbaar. Zonder externe financiering zullen Parlement.com, het biografisch archief en Europa-Nu.nl verdwijnen. Zie deze column voor meer achtergrondinformatie.

Om die reden zijn alle biografieën nu in beperkte vorm weergegeven. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.