Artikel III-337: Relatie met Commissie en Raad

III-336
Artikel III-337
III-338
 • 1. 
  De Europese Raad en de Raad worden door het Europees Parlement gehoord onder de voorwaarden waarin het reglement van orde van de Europese Raad en het reglement van orde van de Raad voorzien.
 • 2. 
  De Commissie kan alle vergaderingen van het Europees Parlement bijwonen en wordt op haar verzoek gehoord. De Commissie antwoordt mondeling of schriftelijk op de vragen die haar door het Europees Parlement of zijn leden worden gesteld.
 • 3. 
  Het Europees Parlement beraadslaagt in openbare zitting over het door de Commissie voorgelegde algemene jaarverslag.
 

1.

Ontwikkeling artikel

2003

De leden van de Commissie kunnen alle vergaderingen van het Europees Parlement bijwonen en worden op hun verzoek in naam van de Commissie gehoord.

De Commissie antwoordt mondeling of schriftelijk op de haar door het Europees Parlement of door de leden daarvan gestelde vragen.

De Raad wordt door het Europees Parlement gehoord volgens de bepalingen, welke hij in zijn reglement van orde vaststelt.

2003
 • 1. 
  De Europese Commissie kan iedere vergadering van het Europees Parlement bijwonen en wordt op haar verzoek gehoord.

  De Europese Commissie antwoordt mondeling of schriftelijk op vragen van het Europees Parlement of van zijn leden.

 • 2. 
  De Europese Raad en de Raad van Ministers worden door het Europees Parlement gehoord volgens de procedurevoorschriften van de Europese Raad en volgens het reglement van orde van de Raad van Ministers.
2003
 • 1. 
  De Europese Raad en de Raad worden door het Europees Parlement gehoord volgens de het reglement van orde van de Europese Raad en volgens het reglement van orde van de Raad.
 • 2. 
  De Commissie kan alle vergaderingen van het Europees Parlement bijwonen en wordt op diens verzoek gehoord. De Commissie antwoordt mondeling of schriftelijk op de door het Europees Parlement of zijn leden gestelde vragen.
 • 3. 
  Het Europees Parlement beraadslaagt in openbare zitting over het door de Commissie voorgelegde algemene jaarverslag. [*]

 

Noot [*] bij lid 3

Voorheen artikel III-242 (laatste concept van de ontwerp-Grondwet door de Europese Conventie).

2004
 • 1. 
  De Europese Raad en de Raad worden door het Europees Parlement gehoord onder de voorwaarden waarin het reglement van orde van de Europese Raad en het reglement van orde van de Raad voorzien.
 • 2. 
  De Commissie kan alle vergaderingen van het Europees Parlement bijwonen en wordt op haar verzoek gehoord. De Commissie antwoordt mondeling of schriftelijk op de vragen die haar door het Europees Parlement of zijn leden worden gesteld.
 • 3. 
  Het Europees Parlement beraadslaagt in openbare zitting over het door de Commissie voorgelegde algemene jaarverslag.