Artikel III-123: Verbod op discriminatie op grond van nationaliteit

III-122
Artikel III-123
III-124

Inhoudsopgave van deze pagina:


Het in artikel I-4, lid 2, bedoelde verbod van discriminatie op grond van nationaliteit kan bij Europese wet of kaderwet worden geregeld.

1.

Toelichting Nederlandse regering

Deze bepaling correspondeert met artikel 12 van het EG-Verdrag. Zij verwijst naar het in artikel I-4, tweede lid, opgenomen verbod van iedere discriminatie op grond van nationaliteit. Op grond van artikel III-123 kunnen bij Europese wet of kaderwet nadere regels worden gesteld ten aanzien van dit discriminatieverbod.

2.

Ontwikkeling artikel

2003

Het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit, als bedoeld in [artikel I-4], wordt bij Europese wet of kaderwet geregeld.

2003
2003
2004