Oud-minister en -senator Diepenhorst overleden

maandag 23 augustus 2004, 8:31

In zijn woonplaats Zeist is zaterdag op 88-jarige leeftijd I.A. Diepenhorst overleden. Hij was tussen 1952 en 1981 actief in de politiek, eerst voor de ARP en later voor het CDA. Diepenhorst was daarnaast hoogleraar aan de VU en ook enige jaren rector magnificus.

Hij beschikte over een grote spreekvaardigheid, waarbij hij de ingewikkeldste zinnen tot een goed 'einde' wist te brengen. In de jaren vijftig en zestig kreeg hij bekendheid als spreker in radio- en tv-programma's van de NCRV.

Prof. Diepenhorst was afkomstig uit een bekend protestants geslacht. Zijn vader was Tweede-Kamerlid, een oom Eerste-Kamerlid. In 1952 werd hij op relatief jonge leeftijd (36 jaar) lid van de Eerste Kamer en hij bleef dat tot 1965. In dat jaar werd hij minister van Onderwijs en Wetenschapen in het kabinet-Cals; maar was dat te kort om veel tot stand te kunnen brengen. Hij bleef minister in het tussenkabinet-Zijlstra. Daarna was hij vier jaar Tweede-Kamerlid en vanaf 1971 tot en met 1981 wederom senator.

bron: PDC