Afhandeling herziening Grondwet mag van Raad van State

maandag 10 november 2003, 8:44

De Raad van State ziet geen belemmeringen voor afhandeling van vier voorstellen tot Grondwetsherziening. PvdA-senator Jurgens en parlementair historicus Van den Braak (Universiteit Leiden) wierpen eerder dit jaar de vraag op of een nieuwgekozen Kamer wel bevoegd was de herziening te behandelen.

Zij betoogden dat de verkiezingen van mei 2002 direct in verband stonden met de Grondwetsherziening en als kiezersraadpleging over die voorstellen waren te beschouwen. Door de Kamerontbinding hield die Kamer echter in januari 2003 op te bestaan. De nieuwe verkiezingen hielden geen direct verband met de Grondwetsherziening.

De Raad van State doet de regering nu wel de aanbeveling voorstellen in tweede lezing op een eerder tijdstip in te dienen, zodat de kans op tijdige afhandeling groter is. Het kabinet heeft aangekondigd daartoe voorstellen te zullen doen.

bron: persbericht BZK, 7 november 2003


verwant nieuws

meer over